Fix Cleaning
För företag eller privatpersoner


Är du intresserad av att prova våra städtjänster? Fyll i formuläret nedan så tar vi kontakt!
 KVALITETSSÄKRAD STÄDNING & TRYGGA KUNDER

Våra lokalvårdare har noggranna protokoll att gå efter och synar metodiskt varandras städning. Då och då genomför vi dessutom stickprov för att se att vi levererar som vi ska. Vi hjälper varandra i god anda att ha en hög lägstanivå.


För att säkra vårt kvalitets- och miljöarbete
*
är vårt ledningssystem bestående av kvalitet, miljö,
   kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet - certifierat mot FR 2000
* är vi miljödiplomerade av Göteborg Stad sedan 2005
* är vi medlemmar i Svenska Golvrådet
* är medlemmar i Almega och följer därmed tillämpliga kollektivavtal


För att säkra vår organisation och våra kunders trygghet
* är vi ansvarsförsäkrade: 10 miljoner/skadetillfälle, 20 miljoner/år.
* är vi försäkrade för nyckelförlust.


För att säkra vår kompetensförsörjning och arbetsmiljö 
* har vi utbildad personal
* har vi arbetsledare som av Servicebranschens Yrkesnämnd (SRY) har rätt att
   utbilda vår personal mot SRY's yrkesbevis för lokalvårdare.
* har vi PRYL-certifierad arbetsledning
* är vi deltagare i EU-projektet "Konkurrenskraft" vars syfte är
   att höja kompetensen och statusen i städyrket

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

Cookies